Lịch làm việc tuần 19-2019

Lịch làm việc tuần 19-2019

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 19-2019
Ngày ban hành 05/05/2019
Thể loại Lịch tuần
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Trung tâm
Người ký TP.HCTH

Nội dung

        SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  TRUNG TÂM HL&TĐTDTT