Lịch công tác tuần thứ 37 năm 2019

Lịch công tác tuần thứ 37 năm 2019

Số kí hiệu Lịch công tác tuần thứ 37 năm 2019
Ngày ban hành 08/09/2019
Thể loại Lịch tuần
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Trung tâm
Người ký TP.HCTH

Nội dung

        SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT