LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2020

Số kí hiệu LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2020
Ngày ban hành 06/12/2020
Thể loại Lịch tuần
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Trung tâm
Người ký TP.HCTH

Nội dung

        SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT<